Tuesday, August 11, 2009

Viru Folgi volkijad

Pääs festivalile

1. Korraldaja jätab endale õiguse valida kliendid
Meid valiti, hurraaaa!
2. Pääsu festivalile tagab pilet, mis vahetatakse käepaela vastu, mille olemasolu kontrollitakse kontserdi pääslates


3. Külastaja on kohustatud käepaela hoolikalt hoidma


4. Korraldaja eriluba, alla 12 aastastele tasuta! Manuaal lapseleidjatele seeliku küljes

5. Festivali territooriumile ei pääse isikud, kellel on kaasas klaas-plekk-plastik või muud anumad, mille sisu võib ohustada tema enda või teiste turvalisust


...mistahes relvad või muud ohtlikud esemedFestivali territooriumil kehtib ajutine liikluskorraldus


...kehtib öörahu 02.00 - 07.00
Külastaja on kohustatud
järgima festivali sisekorraeeskirju, käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme

nii et kellele


kellele

või hoopis


...Hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse


Külastaja õigused:
1. Tunda rõõmu festivali toimumisest.


2. pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava personali poole
3. esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale korrale. (Miks mitte läbi salasõnumite)

No comments: